Göra skillnad här i världen.

Min dröm i yrkeslivet är att få arbeta med att skapa friska och välmående organisationer där det finns en ständig kompetensutveckling för cheferna. Och för att nå den drömmen har jag behövt ta mig an rollen som chef, närmare bestämt mellanchef/enhetschef, för att utöveteoretisk kunskap från min tid på högskolan/universitet få arbetslivserfarenhet. Min tanke är att även ta mig an rollen som områdeschef, vilket innebär att vara chef över chefer, för att få ytterligare kunskap gällande rollen som chef och ledare men även kring organisation och dess grund/skelett. 
 
Och en mening som beskriver rollen som chef på ett bra sätt är följande: 
 
"Chef är en titel och ett formellt uppdrag medan ledarskapet är ett förtroende som måste förvärvas"
 
Att vara chef handlar om det hårda värdena, men i rollen som chef så är du även ledare och det är den delen som handlar om de mjuka värderna. Båda delarna behövs, men jag tror vi alla ser på det olika vilken del som ska få ta mest plats.
 
Frågar du mig så är att vara chef är en ständig balansgång mellan hårda- och mjukavärden. Att balansera mellan budget och resultat och se till arbetsmiljön och att personalen mår bra. Och det jag har lärt mig om mig själv under mina år som chef är att jag utgå hela tiden från de mjuka värdena för det ger goda resultat även när det gäller det hårda värdena. 
 
 
Jag har en stor passion för arbetsmiljö och personalfrågor - jag har fått uppleva vilken skillnad det gör för en arbetsplats, ett arbetslag och även individerna. Att bygga upp allt utifrån SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och att arbeta mycket med samverkan internt och externt. Sen är jag en chef och ledare som kan konflikthantering och även hur man arbetar med ett arbetslag för att bygga på laget. Och utifrån min erfarenhet så skapar allt det en trygg plats för medarbetarna och då är det lättare att möta mig i min roll som chef när jag pratar siffror och statistik. 
 
Och det är utifrån det här tänket jag vill jobba med min dröm - det är så jag vill göra skillnad här i världen. 
 
 
 
 

Kommentera inlägget här :