Mitt 2016.

Nu är snart 2016 förbi, vilket innebär att min resa genom "mitt 2016" har kommit till sitt slut. Och det som var målet var att skapa mening i det lilla som i det stora. Och att se till mig själv och mina egna behov. 
 
 
Varje månad har jag på olika sätt jobbat mot mitt mål - det har varit allt från att jag varje dag har kört yoga, varje dag har mediterat till att varje dag vara noga med att sätta punkt och att visualisera. Så det jag ville med varje månad var att skapa mening i allt och att sätta mig själv och mina egna behov i centrum. 
 
Hur har det gått? Har allt en mening? Sätter jag mig själv och mina egna behov i centrum?
 
Jag har nog inte nått målet såsom jag trodde att målet skulle se ut - jag såg framför mig hur jag skulle vara så där lugn och balanserad den 31 december. Att jag skulle vara så där vis och mogen och ha växt massor av all ny kunskap om mig själv. 
 
Visst ser jag lättare meningen i saker och ting. Och jag sätter mig själv i centrum mer, men många gånger på fel sätt. Och det beror på att jag inte har haft kontroll över mina tankar, för om jag skulle ha kontroll över mina tankar så skulle jag ha mer koll och vara mer närvarande. 
 
Så 2016, mitt 2016, har fått mig att inse att MYCKET grundar sig i mina tankar. Det jag vill och önskar och drömmer om är att få mer koll på hur jag tänker. För tanken skapar känslan som sen skapar handlingen. Så det tar jag med mig in i 2017 och inför min vision som har sitt mål i oktober 2017. 

Mitt 2016.

Nu är snart 2016 förbi, vilket innebär att min resa genom "mitt 2016" har kommit till sitt slut. Och det som var målet var att skapa mening i det lilla som i det stora. Och att se till mig själv och mina egna behov. 
 
 
Varje månad har jag på olika sätt jobbat mot mitt mål - det har varit allt från att jag varje dag har kört yoga, varje dag har mediterat till att varje dag vara noga med att sätta punkt och att visualisera. Så det jag ville med varje månad var att skapa mening i allt och att sätta mig själv och mina egna behov i centrum. 
 
Hur har det gått? Har allt en mening? Sätter jag mig själv och mina egna behov i centrum?
 
Jag har nog inte nått målet såsom jag trodde att målet skulle se ut - jag såg framför mig hur jag skulle vara så där lugn och balanserad den 31 december. Att jag skulle vara så där vis och mogen och ha växt massor av all ny kunskap om mig själv. 
 
Visst ser jag lättare meningen i saker och ting. Och jag sätter mig själv i centrum mer, men många gånger på fel sätt. Och det beror på att jag inte har haft kontroll över mina tankar, för om jag skulle ha kontroll över mina tankar så skulle jag ha mer koll och vara mer närvarande. 
 
Så 2016, mitt 2016, har fått mig att inse att MYCKET grundar sig i mina tankar. Det jag vill och önskar och drömmer om är att få mer koll på hur jag tänker. För tanken skapar känslan som sen skapar handlingen. Så det tar jag med mig in i 2017 och inför min vision som har sitt mål i oktober 2017. 

Mitt 2016.

Nu är snart 2016 förbi, vilket innebär att min resa genom "mitt 2016" har kommit till sitt slut. Och det som var målet var att skapa mening i det lilla som i det stora. Och att se till mig själv och mina egna behov. 
 
 
Varje månad har jag på olika sätt jobbat mot mitt mål - det har varit allt från att jag varje dag har kört yoga, varje dag har mediterat till att varje dag vara noga med att sätta punkt och att visualisera. Så det jag ville med varje månad var att skapa mening i allt och att sätta mig själv och mina egna behov i centrum. 
 
Hur har det gått? Har allt en mening? Sätter jag mig själv och mina egna behov i centrum?
 
Jag har nog inte nått målet såsom jag trodde att målet skulle se ut - jag såg framför mig hur jag skulle vara så där lugn och balanserad den 31 december. Att jag skulle vara så där vis och mogen och ha växt massor av all ny kunskap om mig själv. 
 
Visst ser jag lättare meningen i saker och ting. Och jag sätter mig själv i centrum mer, men många gånger på fel sätt. Och det beror på att jag inte har haft kontroll över mina tankar, för om jag skulle ha kontroll över mina tankar så skulle jag ha mer koll och vara mer närvarande. 
 
Så 2016, mitt 2016, har fått mig att inse att MYCKET grundar sig i mina tankar. Det jag vill och önskar och drömmer om är att få mer koll på hur jag tänker. För tanken skapar känslan som sen skapar handlingen. Så det tar jag med mig in i 2017 och inför min vision som har sitt mål i oktober 2017.